Privacy Policy

The use of personal data
PaperBird receives your personal information either through forms, email, phone or other means.
This includes information provided when you order a catalog or, register for a newsletter, create a customer account, order product samples and when you ask us questions.
This information may include your first and last name, company name, address details, email address, phone number and date of birth.
We may also collect information that you share through our social media channels, such as likes, comments or other ways of interacting through social media.

We also use so-called "cookies" on our website, where additional information about you as a visitor and user of our digital platform.
This information may be about the type of computer you use, such as unique device identification, the type of operating system and settings used to visit our websites, how you as a user interact with our social media through comments or likes, how long time you spend on our websites and how you navigate them.
We also keep statistics on the opening rate of our newsletters and how the recipient navigates to our websites from these.

PapperBird uses the personal data collected for its proper purpose, namely to prepare and complete contracts, quotations, product samples, catalog orders, for the creation of user accounts on the website, and to answer questions asked by users/visitors on the website.

PapperBird uses personal data to improve services/products and to measure the effectiveness of marketing campaigns.

Dessutom använder PapperBird personuppgifter för att förbättra sina tjänster, att mäta eller förstå effektiviteten av reklam som vi tjänar till dig och andra och hålla dig informerad om sina aktiviteter, (nya) produkter och tjänster.
Därför strävar PapperBird efter att ta hänsyn till dina önskemål och inköpsbeteende.
Det gäller för besökare som inte tidigare ingått avtal med PapperBird, att vårt nyhetsbrev endast kommer att tas emot om besökaren abonnerar på det.
PapperBird kommer att använda denna information för att förbättra sina tjänster, att mäta eller förstå effektiviteten av reklam som vi tjänar till dig och andra, och att leverera relevant reklam till dig.

Om du inte eller inte längre vill få erbjudanden eller information från PapperBird kan du när som helst informera oss om detta genom att skicka ett brev till PapperBird, Bultvägen 8, 55302, Jönköping eller ett mail till info@papperbird.se.

I vissa fall valideras personuppgifter av PapperBird eller kombineras med information från externa källor.
På så sätt håller vi vår databas uppdaterad.
PapperBird tillhandahåller endast de personuppgifter som vi erhållit för tredje part om det anses nödvändigt för genomförandet och förbättringen av våra tjänster och avtalen.
Dessa parter är förbjudna att använda personuppgifterna för egna ändamål.
PapperBird har vidtagit alla nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som vi erhållit.
De personuppgifter som PapperBird kan få via Google (Universal) Analytics kommer att behandlas av Google och det kan även använda dessa uppgifter för egna ändamål, för vilka Google har åtagit sig att följa sekretess och säkerhetsåtgärder.
Mer information om detta finns i vår Cookie Policy.

Upplysningar av din information
PapperBird kan dela med dig av din personliga information med någon medlem i koncernen, vilket innebär att dess dotterbolag, det ultimata holdingbolaget och dess dotterbolag.
PapperBird tillhandahåller endast de uppgifter som den har erhållit för tredje part om detta är nödvändigt för genomförandet och förbättringen av sina tjänster och avtal.
Dessa parter är förbjudna att använda personuppgifterna för egna ändamål.

Vi kan avslöja din personliga information till andra tredje parter:

1) Om vi säljer eller köper ett företag eller tillgångar, kan vi i så fall avslöja dina personuppgifter till den potentiella säljaren eller köparen av sådan verksamhet eller tillgångar.

2) Om PapperBird och/eller dess tillgångar förvärvas av tredje part, så kommer personuppgifter som innehas av företaget om sina kunder att vara en av de överlåtna tillgångarna.

3) Om PapperBird är skyldig att avslöja eller dela med dig av dina personuppgifter för att följa lagstadgade skyldigheter eller för att tillämpa eller tillämpa våra Allmänna Villkor

Användarrättigheter
PapperBird tar hänsyn till dina preferenser gällande ditt konto.
En besökare av vår hemsida som ej tidigare haft kontakt med PapperBird kommer inte mottaga något nyhetsbrev förrän denne själv uppger att man önskar så.
Om ni önskar stoppa, inspektera, ändra eller radera er personliga data som PapperBird hanterar, ber vi er kontakta PapperBird på info@papperbird.se eller på vår fysiska adress.
Alla uppmaningar av denna karaktär hanteras av PapperBird utan dröjsmål.

Bevarandeperiod
Personlig data sparas inte längre än nödvändigt, i en form som tillåter identifiering, för att uppnå ovannämnda ändamål, såvida inte en lagstadgad skyldighet gäller.

Transfer av data
Dina personuppgifter kan skickas utanför EU, men endast där tillräckligt integritetsskydd redan finns.

Säkerhet
PapperBird strävar efter att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot intrång eller någon form av olaglig användning.
Personuppgifterna är säkrade via en brandvägg mellan internet och PapperBirds webbplatser och en brandvägg på den server som lagrar datan.

Länkar till andra webbplatser
Ett antal länkar till andra webbplatser finns på PapperBirds webbplatser.
Även om dessa webbplatser har blivit valda med omsorg, kommer PapperBird inte ha något ansvar för hur dina personuppgifter hanteras av dessa organisationer.
Av den anledningen rekommenderar vi du noggrannt läser genom sekretesspolicyen för dessa webbplatser.
PapperBird ansvarar inte för eventuella skador eller förluster som uppstår på grund av bearbetning, hantering och / eller säkerhet i förhållande till dessa andra webbplatser.

Förändringar
PapperBird förbehåller sig rätten att justera eller ändra i sekretesspolicyn.
PapperBird publicerar varje justering och / eller förändring på sina webbplatser.
Vänligen kontrollera Privatlivspolitiken och Sekretesspolicyn av den anledningen med jämna mellanrum.

Frågor
Om du har några frågor eller kommentarer om PapperBird sekretesspolicy, kontakta oss skriftligen via info@papperbird.se  eller Bultvägen 8, 55302, Jönköping

Denna sekretesspolicy ändrades senast den 22 augusti 2018.